Szukaj wśród materiałów Grant Thornton
Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2022 rok
Udostępnij:
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail

Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2022 rok

Koronawirus, który w marcu 2020 r. niespodziewanie wdarł się do europejskiej rzeczywistości, zmienił obraz wielu gałęzi polskiej gospodarki. Nie pozostał bez wpływu również na rynek pracy. Jednak zmiany, jakich na nim dokonał, są odmienne od pierwotnych prognoz kreowanych przez ekonomistów, którzy wieścili załamanie tzw. rynku pracownika utrzymującego się w Polsce w ostatnich latach. Przedsiębiorcy okazali się w wielu przypadkach niezwykle zaradni i pomysłowi w walce z konsekwencjami pandemii, i – jak pokazują nasze badania – są wyjątkowo skłonni do podnoszenia wynagrodzeń pracowników i tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Jak zatem będzie wyglądał polski rynek pracy A.D. 2022?

 

Aż 59 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce planuje w 2022 roku dać pracownikom podwyżki – to najwyższy wynik w 13-letniej historii badania Grant Thornton. Żadne nie zakłada obniżek.

 

Rynek pracy w Polsce w ostatnim czasie rozgrzany jest do czerwoności. Pracodawcy chcą się rozwijać i zatrudniać nowych pracowników, jednak mierzą się z silnym niedoborem rąk do pracy. Zmuszeni są więc podnosić pensje, a to – w połączeniu z wysoką inflacją – nakręca spiralę rosnących kosztów pracy. Pracownicy bowiem, czując coraz mocniejszą pozycję na rynku pracy oraz silny wzrost cen, chętnie podnoszą swoje oczekiwania płacowe i coraz częściej komunikują to w czasie rozmów ze swoimi przełożonymi lub na rozmowach kwalifikacyjnych u innych pracodawców. Trend ten zarysował się już w 2021 roku, a nasze badanie sugeruje, że w przyszłym roku będzie on nadal silny lub nawet się wzmocni. Oczywiście deklaracje ankietowanych przez nas pracodawców dotyczące wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń to optymistyczne dane dla prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki. Dla samych pracodawców to jednak zapowiedź tego, że przyszły rok będzie trudny – zarówno w obszarze finansowym (rosnące koszty pracy), jak też kadrowym (duża liczba rekrutacji przy ograniczonej liczbie kandydatów) Monika Smulewicz Partner Outsourcing Grant Thornton

 

Pobierz raport „Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2022 rok”