Szukaj wśród materiałów

FlexiReconciliation

FlexiReconciliation automatyzuje i standaryzuje proces weryfikacji i uzgadniania sald bilansowych. Poprawia dokładność zamknięcia okresu finansowego, zapewniając księgowym uproszczony sposób sprawdzania poprawności i adekwatności sald na kontach księgowych. System umożliwia szybką weryfikację danych z obrotówki i zbadanie rozbieżności, załączyć dokumentację pomocniczą i podjąć wymagane działania bezpośrednio z panelu systemu. Sprawdzony w organizacjach ze średnimi i dużymi zespołami księgowymi gdzie przynosi wymierna korzyści.