Szukaj wśród materiałów FlexiProject
Czy to najbardziej elastyczny harmonogram projektu i wykres Gantta dostępny na rynku?
Udostępnij:
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail

Czy to najbardziej elastyczny harmonogram projektu i wykres Gantta dostępny na rynku?

Firmy realizują projekty o bardzo różnym charakterze. Są to projekty rozwojowe, badawcze, inwestycyjne, IT, restrukturyzacyjne, handlowe, marketingowe i wiele innych. Można powiedzieć, że „sercem” każdego projektu jest jego harmonogram, który pokazuje co jest do zrobienia, przez kogo i na kiedy.

Potrzeby w zakresie elastyczności harmonogramu projektu i wykresu Gantta

Harmonogram projektu koordynuje działania osób zaangażowanych w projekt, pokazuje sekwencję realizowanych prac i w efekcie pozwala stwierdzić czy realizacja projektu toczy się zgodnie z założonymi terminami czy też przewidujemy opóźnienia. W większości standardowych systemów do zarządzania projektami moduł harmonogramu projektu pozwala na opracowanie struktury WBS (zadania i kamienie milowe), zdefiniowanie odpowiedzialności za realizację zadań oraz określenie terminów ich realizacji, a także pokazanie powiązań pomiędzy zadaniami. Przykład takiego standardowego harmonogramu pochodzącego z programu do zarządzania projektami i portfelami projektów FlexiProject pokazano na ilustracji poniżej:

 

Co szczególnego w zakresie harmonogramu projektu i wykresu Gantta oferuje FlexiProject?

Szereg zespołów projektowych potrzebuje jednak więcej funkcjonalności, które pomogą im planować i realizować projekty w sposób wygodny i dostosowany do ich aktualnych potrzeb. Z tego względu bardzo dużo firm tworzy harmonogramy projektów w Ms Excel, gdyż daje on dużą elastyczność stworzenia dowolnej struktury zarówno zadań, które znajdują się w wierszach jak i dowolnego zbioru atrybutów, które mogą się znaleźć w kolejnych kolumnach. Popatrzmy jak taką elastyczność można osiągnąć w systemie FlexiProject. Na poniższej ilustracji pokazano zestaw ikon ostrzegawczych – po prawej stronie – oraz dodano kolumnę progres realizacji zadań:

 

Na powyższej ilustracji ikony ostrzegawcze po prawej stronie oznaczają inne elementy powiązane z zadaniami w harmonogramie takie jak: ryzyka projektowe, pozycje kosztowe albo oczekiwane produkty cząstkowe. Np. znaczek trójkąta z czerwonym obok kółkiem oznacza aktywne ryzyko związane z danym zadaniem, a znak dolara z czerwonym kółeczkiem oznacza, że przekroczono budżet kosztowy przeznaczony na realizację tego zadania. Ikony ostrzegawcze są wielką pomocą i ułatwieniem dla kierowników projektów –od razu widzą oni gdzie są zagrożenia, przekroczenia itp. Jeśli kierownik projektu widzi natomiast datę końca świecącą się na czerwono to oznacza to, że przekroczono termin realizacji zadania.

Ale to nie wszystko – w harmonogramie systemu FlexiProject można w bardzo prosty sposób samemu projektować dowolne kolumny w części administracyjnej systemu i wykorzystywać je w projektach. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy na harmonogramie widzieć kolumnę priorytet (i że w naszej firmie chcemy mieć trzy wartości priorytetu: wysoki, średni i niski), komentarz, akceptacja i data akceptacji – wszystkie takie kolumny możemy najpierw samemu zbudować, a następnie wyświetlić je na harmonogramie, pokazuje to poniższa ilustracja:

 

Wyobraźmy sobie teraz, że chcielibyśmy dodać jeszcze kolumnę pokazującą jaki dział organizacyjny firmy ma wykonać konkretne zadanie w projekcie. Taka funkcjonalność jest bardzo pomocna w sytuacjach, kiedy chcemy przydzielić zadanie do konkretnej komórki organizacyjnej, ale nie wiemy na tym etapie kto konkretnie to wykona. W kolejnym kroku kierownik komórki organizacyjnej może to zadanie przydzielić danej osobie w jego dziale. Taką komórkę na ilustracji poniżej dodaliśmy przed kolumną właściciel:

 

Ułatwienia związane z wykresem Gantta projektu

Okazuje się, że wiele osób jest wzrokowcami i skuteczne jest pokazywanie im zdań, które zawsze mają taki sam kolor. W programie do zarządzania projektami FlexiProject można pokolorować wykres Gantta projektu po dowolnej kolumnie, którą samemu zaprojektowaliśmy. I tak dla przykładu zobaczmy jak wygląda wykres Gantta projektu pokolorowany wg. działów w firmie:

 

Lub wg, priorytetów, które przypisaliśmy do zadań:


Podsumowanie

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że zespoły projektowe najwięcej czasu spędzają pracując z harmonogramem projektu. To z tego względu w systemie FlexiProject chcieliśmy stworzyć najbardziej funkcjonalny, a jednocześnie najbardziej przyjazny harmonogram i wykres Gantta dostępny na rynku. W niniejszym artykule pokazaliśmy te elementy, które z pewnością wyróżniają harmonogram projektu dostępny w systemie FlexiProject na tle innych programów dostępnych na rynku. Niemniej jednak FlexiProject oferuje też wszystko to co inne systemy, jak np.: tworzenie dowolnej struktury WBS, ścieżkę krytyczną, wewnętrzny komunikator, dodawanie załączników, powiadomienia mailowe itp.

 

Autor: Włodzimierz Makowski, Członek zarządu FlexiProject.

 

Linki:

https://flexiproject.pl/zastosowanie/zarzadzanie-projektami-innowacyjnymi/

https://flexiproject.pl/zastosowanie/

https://flexiproject.pl/zarzadzanie-projektami/ryzyka-projektowe/

https://flexiproject.pl/zarzadzanie-projektami/harmonogram-projektu/

https://flexiproject.pl/zarzadzanie-projektami/

https://flexiproject.pl/zarzadzanie-projektami/harmonogram-projektu/

https://flexiproject.pl/zastosowanie/

https://flexiproject.pl/