Szukaj wśród materiałów AVAYA Polska
Podsumowanie wyników badania „Życie i praca po roku 2020: co się zmieniło i dlaczego”
Udostępnij:
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • Mail

Podsumowanie wyników badania „Życie i praca po roku 2020: co się zmieniło i dlaczego”

Avaya, globalny lider w dziedzinie rozwiązań rozszerzających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, przedstawiła wyniki badania „Życie i praca po roku 2020: co się zmieniło i dlaczego” („Life and Work Beyond 2020: The Change Makers”), którego przedmiotem były zmiany jakie nastąpiły w życiu prywatnym i zawodowym w ciągu minionego roku oraz odczucia z nimi związane. Badanie wykazało spadek poczucia szczęścia: tylko 27% respondentów czuło się w 2020 roku bardziej szczęśliwymi, natomiast aż 43% ― mniej. Na poprawę tych wskaźników może jednak wpłynąć sposób funkcjonowania firm i instytucji. 56% ankietowanych uważa, że praca hybrydowa może polepszyć ich dobrostan, natomiast 79% twierdzi, że wysoki poziom obsługi w contact centers może podnieść ich poczucie szczęścia.

Transformacja cyfrowa i pandemia sprawiły, że chcemy inaczej pracować i robić zakupy. Jako pracownicy potrzebujemy hybrydowych środowisk pracy, które zapewnią nam większą elastyczność i uwolnią od sztywnego planu dnia. Jako konsumenci zaś chcemy się kontaktować z firmami za pomocą preferowanych przez nas kanałów, oczekujemy także natychmiastowych odpowiedzi i spełnienia konkretnych oczekiwań. Aby dostosować się do tych dynamicznych zmian, firmy potrzebują modułowych rozwiązań pozwalających na tworzenie idealnych środowisk komunikacji i współpracy, które umożliwiają zarządzanie rozproszonymi zespołami oraz zapewniają tym zespołom narzędzia potrzebne do obsługi klienta na najwyższym poziomie.

„Badanie «Życie i praca po roku 2020» przeprowadzone przez firmę Avaya potwierdziło, że przedsiębiorstwa i instytucje ― zarówno jako pracodawcy, jak i dostawcy usług ― mają dziś duży wpływ na nasz dobrostan” ― Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający Avaya w Polsce. „Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób firmy mogą zapewnić swoim pracownikom hybrydowe środowisko pracy, udostępniając im równocześnie narzędzia potrzebne do obsługi klienta na najwyższym poziomie? Odpowiedzią jest Avaya OneCloud ― modułowa platforma komunikacji i współpracy. Zapewnia ona pracownikom bezproblemową, płynną komunikację niezależnie od miejsca, z którego pracują, a ponadto umożliwia im szybkie tworzenie i udostępnianie materiałów wspomagających obsługę klienta. W ten sposób firma spełni oczekiwania zarówno swoich pracowników, jak i klientów”.

 

Najważniejsze wnioski

O szczęściu decydują obecnie inne czynniki niż kiedyś, a wielu ludzi czuje się mniej szczęśliwymi

Co sprawiło, że w 2020 roku czuliśmy się mniej szczęśliwi? Wyniki badań nie zaskakują. Aż 82% respondentów jako główną przyczynę obniżenia poczucia szczęścia wskazało pandemię COVID-19, 68% ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, a dla 64% badanych były to problemy finansowe.  Należy zauważyć, że 27% biorących udział w badaniach zadeklarowało wzrost poczucia szczęścia, jako główne przyczyny wskazując możliwość elastycznego wyboru miejsca pracy (62%) i  większy zakres pracy z domu i zaufanie przełożonych do pracowników  – dla 62% z nich jest  to (57%). . 

Chcemy elastycznego trybu pracy

O tym, że chcemy pracować w sposób bardziej elastyczny, świadczy fakt, że 46% respondentów czuje się przytłoczonych codzienną rutyną, a 43% z trudem znajduje równowagę między pracą i życiem osobistym. Ponadto 56% ankietowanych uważa, iż praca hybrydowa może polepszyć ich dobrostan, a 60% chętnie poprze wprowadzenie przez rząd przepisów, które ją uregulują.

Nowe wartości wpływają na decyzje o zakupach

Najważniejszymi wartościami są obecnie uczciwość, szacunek dla innych i optymizm. 69% respondentów aktywnie (33%) lub okazjonalnie (36%) korzysta z obsługi banków, sklepów, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia lub firm telekomunikacyjnych, które reprezentują te wartości. Ponad połowa preferuje mieszany sposób kontaktowania się z firmami, oczekując np. numeru telefonu umieszczonego na każdej stronie lub w aplikacji (69%) oraz większego zakresu pomocy dostępnej w serwisach internetowych (57%). Dla niemal połowy ankietowanych (47%) wygoda jest ważniejsza od ceny.

Sposób działania firm i instytucji wpływa na nasz dobrostan

Badanie pokazało, że firmy i instytucje mają duży wpływ na nasz dobrostan. U 71% respondentów problemy związane z obsługą klientów powodują bardzo duży (28%) lub duży (43%) stres. Aż 79% ankietowanych oczekuje, że konsultanci contact centers zrobią wszystko, aby uczynić ich szczęśliwymi klientami, jednak tylko 13% zawsze czuje się obsłużone dobrze, a 8% ― znakomicie.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 roku w oparciu o rozmowy z 10 000 konsumentów i pracowników z wielu krajów świata, takich jak Austria, Kanada, Egipt, Francja, Niemcy, Indie, Arabia Saudyjska, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

 

Dodatkowe zasoby

 

Zastrzeżenie odnoszące się do stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy dokument zawiera pewne „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Wszystkie stwierdzenia inne niż dotyczące faktów historycznych stanowią „stwierdzenia dotyczące przyszłości” na potrzeby amerykańskich przepisów federalnych i stanowych w zakresie papierów wartościowych. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane przez użycie określonych terminów, takich jak „spodziewa się”, „jest przekonany”, „kontynuuje”, „może”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „nasza wizja”, „plan”, „planuje”, „potencjalny”, „wstępny”, „przewiduje”, „powinien”, „będzie” lub „byłby”, w tym ich form przeczących lub innych wariantów, a także innych porównywalnych terminów. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości wynikają z obecnych oczekiwań, założeń, szacunków i przewidywań Spółki. Jesteśmy przekonani, że powyższe oczekiwania, założenia, szacunki i przewidywania są uzasadnione, jednakże tego rodzaju stwierdzenia dotyczące przyszłości są jedynie prognozami podlegającymi znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, na wiele z których Spółka nie ma wpływu. Czynniki te zostały omówione w dorocznym raporcie Spółki na formularzu 10-K i w kolejnych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC — www.sec.gov) i mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty, wyniki finansowe lub osiągnięcia Spółki będą znacznie różnić się od wszelkich przyszłych rezultatów, wyników finansowych lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych przez takie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Przestrzegamy, że wykaz istotnych czynników zawarty w dokumentach przedłożonych przez Spółkę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd może nie zawierać wszystkich ważnych czynników, które są istotne dla danego podmiotu. Ponadto — z uwagi na powyższe czynniki ryzyka i niepewności — zdarzenia, o których jest mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, mogą nie mieć miejsca. Avaya w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z otrzymaniem nowych informacji, zaistnieniem przyszłych zdarzeń czy powstaniem innych okoliczności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Wszystkie znaki towarowe oznaczone symbolem ®, TM lub SM są (odpowiednio) zastrzeżonymi znakami, znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Avaya Inc. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Załączniki

  Avaya - informacja prasowa wyniki badania 27042021
  Waga: 0.03 MB Pobierz
  Infografika 1
  Waga: 0.35 MB Pobierz
  Infografika 2
  Waga: 0.24 MB Pobierz
  Infografika 3
  Waga: 0.2 MB Pobierz
  Infografika pełna
  Waga: 3.67 MB Pobierz