Szukaj wśród materiałów AVAYA Polska
Avaya z tytułem Wzorowego Dostawcy i Lidera Indeksu Wartości w raporcie Ventana Research
Udostępnij:
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • Mail

Avaya z tytułem Wzorowego Dostawcy i Lidera Indeksu Wartości w raporcie Ventana Research

Firma Avaya (NYSE: AVYA), globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, otrzymała tytułu Wzorowego Dostawcy (Exemplary Vendor) oraz Lidera Indeksu Wartości (Value Index Leader) w przygotowanym przez firmę badawczą Ventana Research raporcie „Indeks Wartości Zarządzania Agentami 2022 – ocena dostawców i produktów”.

Platforma Avaya OneCloud™ CCaaS pozwala organizacjom na zapewnienie klientom i pracownikom bezproblemowych doświadczeń w każdym punkcie kontaktu dzięki ułatwieniu łączenia różnych kanałów komunikacyjnych – takich jak komunikacja głosowa, wideo, czaty, komunikatory i inne – a także dzięki integracji zespołów, zasobów i informacji w celu maksymalizacji wydajności funkcjonowania i wygody korzystania z contact centers.

„Indeks Wartości Zarządzania Agentami 2022” wyróżnia dostawców usług o najwyższej wartości na podstawie ogólnej ważonej oceny oraz wyników osiągniętych w kategoriach produktu i doświadczenia klienta. Według raportu oprócz uzyskania tytułu Wzorowego Dostawcy Avaya zajęła drugie miejsce w kategorii doświadczenia klienta, a także zdobyła tytuł Lidera Indeksu Wartości w kategoriach walidacji i całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz zwrotu z inwestycji (ROI).

Aby skutecznie konkurować w dzisiejszej opartej na doświadczeniach gospodarce – w której klient decyduje o zakupie i wyborze produktów na podstawie swoich odczuć związanych z kontaktem z daną marką – niezwykle istotne jest zagwarantowanie pełnego doświadczenia (Total Experience). W tym celu organizacje muszą wziąć pod uwagę całość drogi, jaką pokonuje klient i użytkownik – co wymaga kompleksowego łączenia strategii, zdolności technologicznych oraz ram innowacji.

Platforma Avaya OneCloud CCaaS pozwala organizacjom na zapewnienie pełnego doświadczenia (Total Experience) przy wykorzystaniu niezwykle szerokiej i stale rosnącej palety narzędzi, dzięki którym pracownicy działają z najwyższą możliwą wydajnością, a klienci otrzymują doświadczenia, które mają dla nich rzeczywiste znaczenie.

Niektóre z zalet platformy Avaya OneCloud CCaaS to:

 • Inteligentniejsza samoobsługa – rozwiązanie umożliwia bardziej inteligentną, konwersacyjną samoobsługę – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – z możliwością połączenia
  z agentem na żywo.
 • Inteligentne przekierowywanie – system przydziela klientów do najbardziej odpowiednich pracowników na podstawie zasad biznesowych, wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu oraz pożądanych efektów.
 • Analiza drogi klienta – rozwiązanie pozwala na przewidywanie potrzeb i aktywne angażowanie klienta na podstawie analizy pokonywanej przez niego drogi.
 • Pełna integracja pracowników – Avaya OneCloud CCaaS pozwala na bardziej efektywną współpracę zespołów dzięki zintegrowanej komunikacji przekraczającej bariery pomiędzy front i back office.
 • Uproszczona praca dzięki konfigurowalnemu pulpitowi – pracownicy korzystający z Avaya OneCloud CCaaS otrzymują skonsolidowany, uproszczony pulpit, na którym dostępne jest wszystko, czego potrzebują podczas pracy i współpracy łączącej kanały komunikacji głosowej
  i cyfrowej. Opcja połączenia z aplikacją CRM pozwala czerpać korzyści z obu systemów.
 • Lepsze efekty pracy dzięki sztucznej inteligencji – rozwiązanie podnosi poziom wydajności pracowników w czasie rzeczywistym dzięki podpowiedziom, inicjowaniu zadań i zgodności
  na podstawie wypowiadanych słów i wyrażeń.
 • Maksymalizacja wyników – Avaya OneCloud CCaaS umożliwia tworzenie silniejszych zespołów, bardziej efektywnych interakcji i identyfikacji brakujących umiejętności dzięki narzędziom do zarządzania jakością oraz zaawansowanym tablicom wyników. Rozwiązanie pozwala na śledzenie wydajności zespołów, zarządzanie nią i jej poprawę poprzez grywalizację, szkolenia i e-naukę.

„Obserwujemy, że wymagania klientów rosną, a równocześnie stale zmieniają się i ewoluują ich oczekiwania” – powiedział Todd Zerbe, starszy wiceprezes działu inżynierii oprogramowania w Avaya. „Organizacje muszą zapewnić pracownikom narzędzia i informacje, jakich potrzebują, aby zrobić jak najlepsze wrażenie na kliencie na każdym etapie jego drogi. Dzięki temu budują lojalność klienta i sprawiają, że promuje on markę, co jest niezbędne, aby konkurować w warunkach gospodarki opartej na doświadczeniu”.

„Platforma Avaya OneCloud CCaaS oferuje organizacjom niezwykle szeroką gamę opcji motywowania i zwiększania kompetencji pracowników oraz opieki mentorskiej, od rekrutacji do retencji, dzięki czemu pozwala klientom i pracownikom korzystać z wysokiej jakości doświadczeń” – powiedział Keith Dawson, wiceprezes i dyrektor ds. badań doświadczenia klienta w Ventana Research

Indeks Wartości Ventana Research to rezultat gromadzonych przez dziesięciolecia doświadczeń, ponad 19 lat badań i zdobywania wiedzy o rynku oprogramowania do kontaktów z klientem. Raport ten oferuje pogłębioną analizę oferowanych przez dostawców technologii produktów współpracujących z mobilnymi technologiami, w tym ocenę ich silnych i słabych stron w porównaniu z konkurencją.

Indeks Wartości Zarządzania Agentami nie jest sponsorowany przez dostawców technologii i nie mają oni żadnego wpływu na jego tworzenie. Jest on opracowywany wyłącznie w celu spełnienia misji Ventana Research, jaką jest oferowanie firmom oraz branży informatycznej wartości w postaci usług doradczych, ocen porównawczych i organizacji warsztatów. Celem Ventana Research jest pomoc organizacjom w osiągnięciu optymalnej wydajności wykorzystania ich inwestycji technologicznych do celów biznesowych i informatycznych.

Dodatkowe materiały:

 • Pobierz pełną wersję raportu „Indeks Wartości Zarządzania Agentami 2022 – ocena dostawców i produktów”.
 • Wejdź na nasz blog, gdzie przeczytasz o zdobyciu przez nas tytułu Wzorowego Dostawcy
  w raporcie „Indeks Wartości Zarządzania Agentami 2022 – ocena dostawców i produktów”.