Szukaj wśród materiałów AVAYA Polska
Avaya ogłasza wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2021
Udostępnij:
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter
 • Mail

Avaya ogłasza wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2021

Łączne przychody wzrosły o 8% rok do roku i osiągnęły 738 mln USD.

 

Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania Avaya OneCloud™ zwiększyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 31%, do 344 mln USD

 

Podnosimy nasze prognozy na rok finansowy 2021 w zakresie przychodów, przychodów odnawialnych z subskrypcji rozwiązania OneCloud, przychodów z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji oraz skorygowanego zysku EBITDA

 

Udział przychodów z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrósł do 40%

 

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 31 marca 2021 r.

 

Najważniejsze wyniki finansowe za drugi kwartał

 • Przychody wyniosły 738 mln, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym
 • Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania OneCloud wyniosły 344 mln USD i wzrosły o 31% w porównaniu z poprzednim kwartałem
 • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji stanowiły 40% łącznych przychodów w porównaniu z 23% w analogicznym kwartale poprzedniego roku
 • Na oprogramowanie i usługi przypadło 90% przychodów, w porównaniu z 88% rok wcześniej
 • Przychody odnawialne stanowiły 66% łącznych przychodów, w porównaniu z 64% przed rokiem
 • Zysk z działalności operacyjnej obliczony według standardów GAAP wyniósł 44 mln USD, a zysk z działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 148 mln USD
 • Strata netto na działalności operacyjnej według standardów GAAP była równa 58 mln USD, a zysk netto na działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP osiągnął wartość 72 mln USD
 • Skorygowany zysk EBITDA zamknął się kwotą 177 mln USD, co odpowiada 24% przychodów, co stanowi wzrost o 220 punktów bazowych rok do roku
 • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 593 mln USD
 • Strata na akcję według standardów GAAP była równa 0,70 USD, a zysk na akcję obliczony niezależnie od GAAP wyniósł 0,74 USD

„W drugim kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki, które podkreślają utrzymującą się dynamikę naszej firmy. A co jeszcze ważniejsze, odzwierciedlają one istotne działania i inwestycje strategiczne, których dokonywaliśmy przez ostatnich kilka lat w celu przekształcenia naszej firmy i oferty, tak aby zostać liderem w dziedzinie rozwiązań do komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwach” — powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya. „Strategia rozwoju w naszej branży nie jest żadną tajemnicą. Liczy się to, w jaki sposób jest ona realizowana, i jestem bardzo zadowolony z naszych wyników, dlatego też po raz kolejny zwiększamy nasze prognozy w odniesieniu do kilku kluczowych wskaźników finansowych”.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-210506/

Załączniki

  Informacja prasowa - Avaya ogłasza wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2021
  Waga: 0.19 MB Pobierz